GEEF JE HOND OOK EEN STEM en HOOR EN BELEEF WAT ER IN HEM LEEFT

OMDAT JE VAN BUITEN NIET ZIET WAT ER VAN BINNEN OMGAAT 

Alle diensten die aangeboden worden, respecteren en verbinden de verschillen tussen hond en mens.


Onze diensten helpen de hond zich optimaal gezond, gelukkig en begrepen te voelen tussen mensen. 

Ze helpen de mens om de hond te begrijpen van binnenuit

 Ze helpen hond en mens zich liefdevol en close te verbinden ieder vanuit wie hij is. 


EEN HEALING SESSIE DUURT GEMIDDELD  2 UUR EN IS ALTIJD TELEFONISCH.  


VERWACHTINGEN:

- HEALING BIEDT GEEN kant en klare OPLOSSINGEN (daar zou de hond en jij  niet mee geholpen zijn!) AAN MAAR GEEFT DIEP BEGRIP, INZICHT, BEWUST ZIJN, VERSTERKT HET GEESTELIJK EN LICHAMELIJKE HERSTEL VERMOGEN en GEZONDHEID plus de relatie tussen mens en hond /dier. DRAAGT DUS BIJ AAN HET VERGROTEN VAN WEDERZIJS GELUK. 
- COACHING BEGELEIDT HET PROCES GEDURENDE EEN BEPAALDE PERIODE MET EEN DUIDELIJK HAALBAAR DOEL. VANUIT DE BELEVINGSWERELD EN IN HET BELANG VAN DE HOND. 


INTENTIE EN MOTIVATIE 

JE WILLEN VERPLAATSEN IN DE BELEVINGSWERELD VAN JE HOND/DIER. DAT WILLEN ERVAREN,, ERVOOR OPEN STAAN, ZONDER VOOROORDELEN EN/OF OORDELEN of TE WILLEN VERANDEREN.
Da
t wil zeggen de hond steunen, helpen. ER VOOR HEM ZIJN.  Zijn stem serieus nemen.


HET OVEREENKOMSTIGE, WEDERZIJDSE DOEL IS ALTIJD: ELKAARS  GEZONDHEID, ZELFREDZAAMHEID EN ZELFVERTROUWEN, VERTROUWEN EN  VERBONDENHEID STIMULEREN, ONTDEKKEN EN STABILISEREN 

 
 

WERKWIJZE

1. 

 bellen of t contactformilier insturen. Contact

Betaling: 
 

 Betaling is vooraf, in zijn geheel of termijnen. Zie hiervoor AANVRAAG FORMULIER

ik werk alleen per twee sessies in het belang van de allerbeste zorg. 

ik ben geliefd