Algemene voorwaarden


Verantwoordelijkheid. 

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de gezondheid en het geluk van uw hond en de beslissingen die u voor uw hond neemt en of u advies al dan niet (goed) opvolgt. U bent akkoord dat Helena- Marleen Schmets, eigenaar van de Helena's healing praktijk met honden, niet  aansprakelijk gesteld kan worden voorde juiste interpretatie en opvolgen van of niet opvolgen van adviezen.  De gezondheid en het gedrag van de hond worden altijd  beïnvloed  door de levensomstandigheden van de hond en binding met de eigenaar met de hond en de hond  zijn verleden. Wij zijn volkomen afhankelijk van de informatie die verstrekt wordt door de aanvrager en van de bereidwilligheid, c.q positieve houding in het transformatie en helingsproces.  Door zich aan te melden bent u hiermee akkoord. 

ANNULEREN EN BETALEN

U kunt annuleren tot 48 uur vooraf. Daarna bent u de volledige consult kosten verschuldigd.

Wanneer u nieuw bent  betaald u altijd vooraf. Voor vaste klanten dient betaling te gebeuren binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij uitblijven van betaling volgt een herinnering en daarna wordt de vordering uit handen gegeven aan een incasso kantoor. Tenzij andere afspraken gemaakt zijn. 

Spoedconsult: 

 Voor een spoedconsult, dat betekend een consult op dezelfde dag, middag of avond of in het weekend reken ik € 45,- extra bovenop het normale tarief. Annuleren voor een spoedconsult is niet mogelijk. Hiervoor worden andere afspraken verschoven. 

Healing:  
healing consult kan niet worden afgezegd. de afspraak is voor u gereserveerd en definitief na ontvangst van betaling.
Healing is geen alternatief voor een dierenarts. Healing is complementair en is geen vervanging voor een dierenarts. dit blijft altijd uw eigen keuze. .  

Gedragsconsult: 

Om het welzijn van de hond te waarborgen zijn prikbanden, wurgbanden (slipkettingen), gentle walkers, halti's en alle andere attributen om de hond te temmen in plaats van te begrijpen niet toegestaan. Deze zijn de oorzaak van vele nekwervel problemen, schildklierproblemen en neurologische schade

 Omgangsregels

Ik hecht waarde aan een fatsoenlijke omgang met mens en dier.

Wanneer er sprake is  van schending van deze regel, waarbij er kleinerende, beledigende woorden en/of intimiderende, dreigende respectloze houding wordt aangenomen, zowel online en als in een gesprek, jegens mijzelf en/of de hond zijn welzijn in het gedrang komt, wordt zonder teruggave van betalingen, de begeleiding onmiddellijk beëindigt zonder opgave van reden. 

Dit geld ook wanneer de deelnemer, klant niet bereid is zich aan afspraken, c.q. openingstijden te houden die voor de coaching gemaakt zijn en bij overmatig appen, emailen en  zelf geen verantwoordelijkheid te nemen. 

Afspraken die gemaakt zijn en niet nagekomen worden worden niet vergoed. Bij meer dan 2 x niet nakomen van afspraken vervalt de begeleiding, zonder terugbetalingen van deelnamekosten. 

Bij ernstige overtredingen waarbij het welzijn van de hond, op wat voor manier dan ook,  in  gevaar komt wordt aangifte gedaan. Kosten worden verhaalt op de overtreder.


ook ik heb grenzen. Grenzen zijn mijn veiligheid