afscheid moeder en pups

Pups bij moeder weg:

Moeder en pups en broertjes en zusjes willen op een natuurlijke manier samenblijven. Ze zijn immers elkaars gezin en bloedverwanten. Het liefste voor altijd. Moeder zal de pup nooit verlaten in de natuur. Ze is verantwoordelijk. Hoe moeilijk is het emotioneel als de moeder gedwongen wordt om haar pups (kinderen) af te staan, omdat wij mensen het bepalen. Ik heb er nooit zo bij nagedacht vroeger, maar de moederhonden hebben mij dit ter harte gebracht. Wat een heftig bewust zijn!


Moeder heeft hulp nodig bij het afscheid en de pups ook. ze heeft zich laten dekken, de pups gemiddeld 63 dagen gedragen, gebaard, gevoed en een klein stukje mogen zien opgroeien. En dan tegen haar natuur in moet ze opeens van het ene moment op het andere moment afstand doen.  Stel je voor hoe dat is? Dat is een emotioneel zeer ingrijpende gebeurtenis voor zowel de moeder als de pups. Vaak zijn honden hierdoor getraumatiseerd. En dat verdriet wat moeder heeft, in haar zit, ze draagt het, ze hoeft het niet altijd te laten zien, zit in haar energie en cellen en hart.  

Dat geeft ze ook weer door aan haar volgende generatie. Immers pups, embryo's en babys in de buik, voelen alles. Moeder weet dat ze weer afstand moet doen..... 

 Dat de pups bij de moeder weg zijn wil niet zeggen dat ze de pups moeder niet meer nodig hebben en haar missen! Ze missen haar altijd! En dat kan tot vervelend gedrag leiden, zoals bijten en lastig zijn. logisch wat moet je als pup? De pup begrijpt er niets van. Waar is mamma?? De pup zoekt moeder. mamma waar ben je, ik heb je nog nodig om mij emotioneel veilig te voelen en te ontwikkelen. Vooral de leeftijd van 8 weken is dramatisch omdat in die leeftijdsweek de pup zich het meest onveilig voelt. Een leeftijd van 8 weken leert de pup wat vluchten is en durft hij de wereld iets meer te gaan onderzoeken. Juist op dit punt heeft hij de veilige moeder en thuis nodig om zich terug te trekken en veilig te voelen als het buiten even spannend is. Wordt hij op dat moment verkocht of herplaatst/ Dan valt alle veiligheid ter plekke weg. Met alle gevolgen van dien. Beter is een pup langzaam aan zijn nieuwe thuis en mensen te laten wennen en moeder ook. Een gemiddelde leeftijd van 4 maanden is beter. Dan staan de pups meer op eigen poten en kunnen zich beter redden in hun hondenleventje op aarde tussen mensen.

Een energetische behandeling helpt om het missen en de binding losser en minder te maken, maar mooier is als dat niet nodig is. Wat de pups en moeder goed doet, is wanneer je met de pup na zijn herplaatsing en afstand doen van moeder, binnen een paar dagen en daarna nog een keer en nog een keer als het kan, terug naar moeder gaat.

Dan is het afscheid niet zo abrupt en pijnlijk! Dat komt ALLE levens ten goede en ook de mensen waar de pup nu woont.

DAT IS VANUIT HET HART.  EEN GOEDE START MET RESPECT VOOR DE EMOTIES VOOR IEDEREEN EN ALLE HONDEN

Dan gaat het natuurlijker en kan de pup en moeder vertrouwen houden dat ze niet weg zijn bij elkaar, en ook ervaren dat ze weggaan en ook terugkomen. Hiermee bouw je aan vertrouwen en ook aan alleen kunnen zijn, straks.

Je begrijpt dat training hierbij niet helpt. Dit maakt het erger. De pup mist moeder. Wat heeft dat met training te maken?

Weet je het niet? Laat me je /jullie helpen. Dit kan maar één keer!